Služba osobní dozimetrie

Již více než 10 let poskytuje Služba osobní dozimetrie podporu pracovníkům s ionizujícím zářením.

Všechny naše dozimetrické služby jsou schváleny Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a akreditovány Českým akreditačním institutem (ČIA) podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. 

Naše zákaznická online platforma WEB-SOD vám poskytne podporu 24 hodin denně a pomůže vám provádět změny v rozsahu monitorování - zavádění, ukončování a změny v monitorovaných osobách, přehledné zobrazení naměřených dávek, přehled nevrácených dozimetrů, export dat… 

Užijte klid a pohodu při výběru našich dozimetrických služeb. 

Více o nás

Typy měření

CELOTĚLOVÁ

Zjistěte více

NEUTRONOVÁ

Zjistěte více

OČNÍ ČOČKA

Zjistěte více

Celotělová

Využívá moderní technologii OSL (Opticky Stimulovanou Luminiscenci).
Vyhodnocení je nedestruktivní, dovolující opakované měření pro verifikaci naměřené dávky.
Nízký fading umožňuje vyhodnocení i po dlouhé době.
Standardní perioda monitorování: 1 měsíc (prac. kategorie A i B) 3 měsíce (prac. kategorie B)
Dozimetry nevyžadují další manipulaci na pracovišti, jsou přímo připraveny k použití.
Element Imaging umožňuje určit, zda se jedná o jednorázové nebo dlouhodobému ozáření.
Barevné odlišení monitorovacích období (6 barev - měsíční, 4 barvy - kvartální).
Barevné rozlišení pro dozimetry pod/nad zástěru – omezuje záměnu umístění.
Možnost volby připevnění dozimetru – klips/spínací špendlík (vhodné pro dozimetr pod stínící zástěru).
Dozimetry zasíláme poštou nejpozději 5 dnů před zahájením monitorovacího období.

Rozsah měření:

Záření

Rozsah měření

X ray, Gama

0,05 mSv ≤ Hp(10) ≤ 10 Sv

X ray, Gama, Beta

0,05 mSv ≤ Hp(0,07) ≤ 10 Sv

Rozsah energií:

Záření

Energie

X ray, Gama

0,016 – 6 MeV (Emax =18 MeV)

Beta

0,25 – 1,0 MeV (Emax =2,5 MeV)

Prstová

Monitorování zajišťujeme termoluminiscenčními dozimetry uzavřenými v pouzdrech určených k nošení na prstu.
Prstové dozimetry jsou ve 4 velikostech – individuální přizpůsobení.
Standardní perioda monitorování - 1 měsíc nebo 3 měsíce.
Barevné odlišení monitorovacího období (modrá - liché měsíce, červená – sudé měsíce).
Dozimetry zasíláme poštou nejpozději 5 dnů před zahájením monitorovacího období.

Rozsah měření:

Záření

Rozsah měření

X ray, Gama a Beta

0,1 mSv ≤ Hp(0,07) ≤ 10 Sv

Rozsah energií:

Záření

Energie

X ray, Gama

 0,015 – 8 MeV

Beta

>0,15 MeV

Neutronová

Monitorování zajišťujeme stopovými detektory pevné fáze PADC (CR-39).
Neutronové dozimetry jsou součástí celotělového dozimetru.
Neutronové dozimetry archivujeme a je možné je v případě nutnosti opětovně vyhodnotit.
Standardní perioda monitorování - 1 měsíc nebo 3 měsíce.
Dozimetry zasíláme poštou nejpozději 5 dnů před zahájením monitorovacího období.

Rozsah měření:

Záření

Rozsah měření

Neutrony

0,2 mSv ≤ Hp(10) ≤ 250 mSv

Rozsah energií:

Záření

Energie

Neutrony

 0,040 – 40 MeV

Oční čočka

Monitorování zajišťujeme termoluminiscenčními dozimetry uzavřenými v pouzdrech určených k nošení na čelence mimo zorné pole.
Standardní perioda monitorování - 1 měsíc nebo 3 měsíce.
Dozimetry zasíláme poštou nejpozději 5 dnů před zahájením monitorovacího období.
Barevné odlišení monitorovacích období (6 barev).

Rozsah měření:

Záření

Rozsah měření

  • X ray, Gama
  • 0,1 mSv ≤ Hp(3) ≤ 10 Sv

Rozsah energií:

Záření

Energie

  • X ray, Gama
  •  0,030 – 1,3 MeV

Poslední zprávy