Služba osobní dozimetrie

Služba osobní dozimetrie slouží k stanovování osobních dávek sledováním, měřením a hodnocením zevního ozáření osobními dozimetry.

Služba je určena pro osobní monitorování radiačních pracovníků vystavených riziku ozáření fotony, elektrony a neutrony v souladu programem monitorování pracoviště a platnou legislativou.
Zajišťuje komplexní službu osob­ního monitorování zahrnující:

  • doručování osobních dozimetrů jednotlivým odpovědným pracovníkům,
  • příjem dozimetrů po skončení monitorovacího období,
  • vyhodnocení dozimetrů ve specializované laboratoři osobní dozimetrie VF, a.s.,
  • konzultace a spolupráce při řešení nestandardních situací,
  • dávání osobních dávek do „celostátního registru profesního ozáření“ (CRPO) a „centrálního registra dávek pracovníků“ (CRD),
  • webové rozhraní pro přehled o obdržených dávkách WEB-SOD.