• Zajištění služby dohlížející osoby
 • Provádění zkoušek provozní stálosti
 • Monitorování neužitečného záření
 • Vypracování nebo aktualizace provozní dokumentace (SÚJB)
 • Vypracování místních radiologických standardů
 • Provedení externího klinického auditu
  • • Radiodiagnostika včetně intervenční radiologie a kardiologie
  • • Radioterapie
  • • Nukleární medicína
 • Školení ze zásad radiační ochrany
 • Kurzy na získání zvláštní odborné způsobilosti
 • SW na sběr a stanovení orgánových dávek pacienta
 • Analýza radiační ochrany – výpočet stínění