Služba osobní dozimetrie

Tato služba bude poskytována plně v souladu s požadavky legislativy České republiky, tj. §9 odst. (1) písm. r) zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a §59 odst. (1) písm. a) vyhl. č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Služba zabezpečí zákazníkům bezproblémové plnění požadavků na osobní monitorování předepsaných ve schváleném monitorovacím programu příslušného pracoviště se zdroji ionizujícího záření.

Výhody přechodu k OSL dozimetrii služby VF, a.s.

  • Kompletní servis v dané oblasti, včetně zajištění plnění všech podmínek požadovaných legislativou ČR a komunikace s centrálním registrem profesionálních ozáření (CRPO).
  • Moderní design dozimetrů s jednoznačnou identifikací monitorované osoby a období.
  • Jednoduchá manipulace z dozimetry.
  • Služba osobní dozimetrie VF zajišťuje včasné doručení zkompletovaných označených osobních dozimetrů zákazníkům před začátkem monitorovacího období. Tuto službu zajistí operativně na telefonické vyžádání i během monitorovacího období pro nové radiační pracovníky, případně pracovní návštěvy.
  • Možnost okamžitého operativního vyhodnocení dozimetru kdykoliv během monitorovacího období.
  • Nízký faiding OSL dozimetrů umožňuje vyhodnotit s dostatečnou přesností opožděně doručené dozimetry (tzv. „neodevzdané" dozimetry za předcházející monitorovací období).
  • Možnost využít asistence laboratoře metrologie VF, a.s.
  • Možnost využit asistence specialistů koncernu LANDAUER (dodavatel OSL technologie) při šetření vysokých dávek a nestandardních případů ozáření.
  • Možnost využít specialistů VF, a.s. (smluvních dohlížejících pracovníků) při šetření mimořádných událostí spojených s čerpáním osobních dávek.
  • Příznivá cena.