Sleva na ostatních produktech VF, a.s.

Našim zákazníkům poskytujeme slevy na další produkty pokud uzavřou smlouvu na osobní dozimetrii.

Sleva na ostatních produktech VF, a.s.

 • Dohled nad radiační ochranou
 • Zpracování provozní dokumentace
 • Návrhy, výpočty a dodávky stínění
 • Monitorování pracoviště - měření rozptýleného (neužitečného) záření.
 • Přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability (rtg, CT, DSA)
 • Zkoušky provozní stálosti
 • Informační systém pro provádění zkoušek provozní stálosti:
 1. Senzitometrie-denzitometrie
 2. Počítačová tomografie
 3. Mamografie
 4. Skiagrafie-skiaskopie
 5. Nukleární medicína
 • Metodická podpora při tvorbě místních radiologických standardů
 • Nastavení místních diagnostických referenčních úrovní
 • Výpočet efektivní dávky na pacienta
 • Dodávky monitorovacích systémů radiační kontroly pro PET centra
 • Dodávky ozařovačů pro lékařské účely
 • Systémy elektronické dozimetrie
 • Terminál elektronické dozimetrie
 • Elektronické osobní dozimetry
 • Výdejní automat dozimetrů

 

Ceník