Prstový termoluminiscenční dozimetr

Prstový termoluminiscenční dozimetr.

Prstový termoluminiscenční dozimetr slouží k měření ekvivalentní dávky HT na ruce při manipulacích v poli záření rtg., gama a beta.

Uspořádání Termoluniscenční detektor TLD100 (LiF:Mg) v pouzdře z plastické hmoty ve tvaru prstenu
Rozsah energií záření

fotony a záření beta

od 15 keV do 2,25 MeV
Rozsah měření 0,1 mSv - 10 Sv s nejistotou do ± 25%

prstýnek červenýprstýnek modrý

Vlastnosti prstového dozimetru:

  • dozimetr lze otírat vlažnou vodou a čistit vatou zvlhčenou lihem
  • odolný proti otřesům
  • dobrá mechanická odolnost
  • dobrá chemická odolnost - možnost sterilizace
  • teplotní rozsah pro použití prstového dozimetru-od 0ºC do +40º C.

 

 

 

 

Připojené soubory