OSL InLight Model2 dozimetr

Celotělový dozimetr.

Počet detekčních elementů 4
Typ detektoru Al2O3 : C
Metoda Opticky stimulovaná luminiscence (OSL)
Filtrace E1 - 29 mg.cm-2 plast (OW)
E2 - 275 mg.cm-2 plast (PL)
E3 - 375 mg.cm-2 plast + Al
E4 - 545 mg.cm-2 plast + Cu
Identifikace detekční element - 2D čárový kód
dozimetrická kazeta - čárový kód
identifikační štítek na kazetě - 2D čárový kód
Imaging - doplňkový detekční element typ detektoru - Al2O3 : C
filtrace - měděná mřížka
identifikace imagingu - 2D čárový kód
Rozsah měření 0,05 mSv - 10 Sv
Reprodukovatelnost méně než 10 % ztráta signálu po 25 opakovaných odečtech

 

montáž

Technické parametry OSL InLight Model2 dozimetru

Měřené veličiny osobní dávkový ekvivalent Hp(10)
osobní dávkový ekvivalent Hp(0,07)
osobní dávkový ekvivalent Hp(3)
z veličiny Hp(10) a stanovené energie fotonů je možné vypočítat efektivní dávku E, pro kterou platí
E = Hp(10) * fE (ICRP 74)
veličina Hp(0,07) udává ekvivalentní dávku HT na kůži
Rozsah měření a typ radiace 0,05 mSv ≤ Hp(10) ≤ 10 Sv (fotony)
0,05 mSv ≤ Hp(3) ≤ 10 Sv (fotony)
0,05 mSv ≤ Hp(0,07) ≤ 10 Sv (fotony)
0,1 mSv ≤ Hp(0,07) ≤ 10 Sv (beta)
Rozsah energií záření fotony a záření beta
5 keV-20 MeV
Rozsah měření 0,05 mSv až 0,1 mSv do ± 50%
0,1 mSv až 0,2 mSv do ± 25 %
0,2 mSv až 10,0 Sv do ± 10%
Rozsah pracovních teplot 0ºC až +40º C, pro pracovní prostředí neplatí žádná omezení

Připojené obrázky

Připojené soubory