Opticky stimulovaná luminiscence

Metoda která se rozšířila během posledních 10 let a postupně nahrazuje filmovou a termoluminiscenční dozimetrii. Její přednosti (vysoká citlivost, rychlé vyhodnocení s možností automatizace) umožňují, že integrální osobní OSL dozimetr se stal velmi rychle rozšířeným prostředkem ve světě pro osobní monitorování pracovníků se zářením.

Základní princip OSL

Opticky stimulovaná luminiscenceStimulace ozářeného OSL materiálu (krystalu Al2O3:C) zeleným světlem z LED diody má za následek emitování světla modrého, jehož intenzita je úměrná radiační dávce..

Princip je tedy velice podobný všeobecně známému principu TLD, podstatným rozdílem je způsob stimulace krystalu: světlem LED u OSL, oproti ohřevu u TLD.

Technicky je daleko jednodušší a spolehlivější reader se stabilním světlem LED diody, než reader s nutností stabilního ohřevu v inertní atmosféře dusíku.

Stimulace OSL není destruktivní, tzn. OSL dozimetr je možné (na rozdíl od TLD) vyhodnocovat opakovaně.

 

Přednosti OSL pro uživatele

 • Nízký detekční limit OSL dozimetru - 0,05 mSv a vyhovující přesnost měření.
 • Nulový faiding.
 • Stabilní materiál detekčního krystalu, odolný vnějším vlivům.
 • Možnost okamžitého operativního vyhodnocení dozimetru na kterémkoliv dostupném čtecím zařízení po celém světě.
 • Jednoduchá manipulace z dozimetrickou kazetou.
 • Příznivá cena.

Přednosti OSL při vyhodnocování

 • Pro vyhodnocení OSL není potřeba řízený ohřev ani analýza vyhřívacích křivek.
 • Vyhodnocení OSL je nedestruktivní (tzn. je možné opakované vyhodnocení téhož krystalu, a to i na různých čtecích zařízeních).
 • Pro vyhodnocení není nutná dusíková atmosféra.
 • Jednoduchá manipulace s dozimetry a jejich jednoznačná identifikace.
 • Krátká doba annealování.
 • Možnost archivace záznamu a opakovaného vyhodnocení pro účely šetření a analýz.

Dozimetrie