Externí klinický audit

: 9. 09. 2014


Oprávnění k provádění externích klinických auditů

Ministerstvo zdravotnictví udělilo VF, a.s. oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie, radioterapie a nukleární medicíny podle § 75 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb.

Případné dotazy prosím adresujte na:

Jiří Hlavička

mobil:+ 420 602 518 880

jiri.hlavicka@vf.cz

Připojené soubory