Ceník

Základní ceník služeb poskytovaných v rámci osobní dozimetrie.

Cena za vyhodnocení dozimetru (počáteční pořízení osobního dozimetru je 0 Kč)

Služba Počet dozimetrů [ks] Cena [Kč]
    1 měsíc 3 měsíce
Osobní 1 - 3 180 230
  4 - 25 120 150
  26 - 50 108 130
  50 a více 98 120
 
Prstová 1 - 3 180 230
  4 - 10 160 190
  11 - 25 120 150
  26 - 50 108 130
  50 a více 98 120
 
Neutronová 1 - 3 274 -
  4 - 10 252 -
  11 - 25 201 -
  26 - 50 192 -
  50 a více 175 -

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%)
Poštovné je fakturováno zvlášť podle vzniklých nákladů.

V pravidelné měsíční (tříměsíční) ceně jsou zahrnuty:

  • roční součty naměřených dávek
  • předávání údajů CRPO
  • konzultace při řešení mimořádných událostí

V případě ztráty nebo zničení dozimetru bude objednateli účtována cena:

  • 500 Kč za celotělový dozimetr,
  • 650 Kč za celotělový dozimetr s neutronovým detektorem,
  • 300 Kč za prstový dozimetr.

Na vyžádání připravíme smlouvu k podpisu a pomůžeme s vyplněním registračních karet sledovaných radiačních pracovníků a organizace.

Ceník