Autorizace

Služba osobní dozimetrie je poskytována plně v souladu s požadavky legislativy České republiky, tj. §9 odst. (1) písm. r) zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a §59 odst. (1) písm. a) vyhl. č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Akreditace

Služba osobní dozimetrie je akreditována u Českého institutu pro akreditaci jako zkušební laboratoř č. 1682 pro "Zkoušení v oblasti osobní dozimetrie" a plní požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025:2005