Akreditace laboratoře

: 24. 04. 2015


Služba osobní dozimetrie prošla náročným procesem akreditace u Českého institutu pro akreditaci a je akreditována jako zkušební laboratoř č. 1682 pro zkoušení v oblasti osobní dozimetrie dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Připojené soubory